Promotic

Type - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Typ bazy danych.
Składnia:
String Type
Wartości:
"Access" - Podłączenie do bazy danych Access
"dBase III" - Podłączenie do bazy danych dBase
"dBase IV" - Podłączenie do bazy danych dBase
"Paradox 3.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Paradox 4.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Paradox 5.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Excel 3.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 4.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 5.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 8.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"ODBC" - Podłączenie przy pomocy źródła bazodanowego ODBC. Źródło to musi być ustawione w środowisku SO Windows w oknie Panel Sterowania.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ bazy danych" tego obiektu.
 
Podłączenie do bazy danych FoxPro (wersja od 2.0 do 2.6) nie jest już możliwe od wersji Pm7.1.1.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sType = oDb.Type;   // Odczyt z właściwości
oDb.Type = "dBase IV";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.