Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Typ bazy danych.
Składnia:
String Type
Wołanie:
s = oDb.Type
Wartości:
"Access" - Podłączenie do bazy danych Access
"dBase III" - Podłączenie do bazy danych dBase
"dBase IV" - Podłączenie do bazy danych dBase
"Paradox 3.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Paradox 4.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Paradox 5.x" - Podłączenie do bazy danych PARADOX
"Excel 3.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 4.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 5.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"Excel 8.0" - Podłączenie do bazy danych Excel
"ODBC" - Podłączenie przy pomocy źródła bazodanowego ODBC. Źródło to musi być ustawione w środowisku SO Windows w oknie Panel Sterowania.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ bazy danych" tego obiektu.

Podłączenie do bazy danych FoxPro (wersja od 2.0 do 2.6) nie jest już możliwe od wersji Pm7.1.1.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice