Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Update - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do zakończenia trybu edycji wywołanego przez metodę Add lub Edit.
Składnia:
Long Update()
Wołanie:
n = oDb.Update()
Wartość zwrotna:
-1 - Jeżeli doszło do błędu
>=0 - Pomyślny zapis lub wytworzenie rekordu
Notatka:
Wszystkie metody wywołane pomiędzy metodą Add/Edit a opisywaną metodą zostaną po jej wywołaniu zastosowane.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice