Promotic

Update - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do zakończenia trybu edycji wywołanego przez metodę Add lub Edit.
Składnia:
Long Update()
Wartość zwrotna:
-1 - Jeżeli doszło do błędu
>=0 - Pomyślny zapis lub wytworzenie rekordu
Notatka:
Wszystkie metody wywołane pomiędzy metodą Add/Edit a opisywaną metodą zostaną po jej wywołaniu zastosowane.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nUpdate = oDb.Update();
© MICROSYS, spol. s r. o.