Promotic

SetRecordValuesNull - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zapis wartości "pusta wartość" do wszystkich pozycji rekordu tabeli bazodanowej na bieżącej pozycji.
Składnia:
Empty SetRecordValuesNull()
Notatka:
Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.SetRecordValuesNull();
© MICROSYS, spol. s r.o.