Promotic

IsBOF - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na początku tabeli bazodanowej.
Składnia:
Boolean IsBOF()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kursor znajduje się na początku tabeli
false - W innym przypadku
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bBOF = oDb.IsBOF();
© MICROSYS, spol. s r. o.