Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsBOF - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na początku tabeli bazy danych.
Składnia:
Boolean IsBOF()
Wołanie:
b = oDb.IsBOF()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kursor znajduje się na początku tabeli
false - W innym przypadku
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice