Update cookies preferences
Promotic

User - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Nazwa użytkownika (tylko dla baz danych umożliwiający dostęp użytkownika).
Składnia:
String User
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Użytkownik" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaDatabase.Password (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sUser = oDb.User;   // Odczyt z właściwości
oDb.User = "operator";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.