Promotic

Open - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do podłączenia do bazy danych i otwarcie jej tabeli (lub wykonanie polecenia SQL SELECT) określonej we właściwościach Database, Table lub OpenSQL.
Składnia:
Boolean Open()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli otwarcie bazy danych i jej tabeli przebiegło pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Jest otwarta tabela lub jest wykonane polecenie SQL SELECT według ustawienia właściwości Type, Database, Table lub OpenSQL (wartości początkowe są przejmowane z konfiguratorów karty "Baza danych" tego obiektu).
Jeżeli konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" jest zaznaczony, wtedy jest brana pod uwagę właściwość OpenSQL (według ustawienia konfiguratora "Polecenie SQL podczas otwarcia") a właściwość Table przy otwarciu nie jest brana pod uwagę.
Jeżeli ten konfigurator nie jest zaznaczony, wtedy sytuacja jest odwrotna.
Patrz również:
- PmaDatabase.OpenSQL (właściwość)
Przykład1:
Konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" nie jest zaznaczony
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.Table = "Table1";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z tabelą Table1
oDb.CloseTable();

oDb.Table = "Table2";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z tabelą Table2
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z poleceniem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
// ... wykonaj coś z poleceniem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r.o.