Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Open - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do podłączenia do bazy danych i otwarcie jej tabeli (lub wykonanie polecenia SQL SELECT) określonej we właściwościach Database, Table lub OpenSQL.
Składnia:
Boolean Open()
Wołanie:
b = oDb.Open()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli otwarcie bazy danych i jej tabeli przebiegło pomyślnie
false - W innym przypadku
Notatka:
Jest otwarta tabela lub jest wykonane polecenie SQL SELECT według ustawienia właściwości Type, Database, Table lub OpenSQL (wartości początkowe są przejmowane z konfiguratorów zakładki "Baza danych" tego obiektu).
Jeżeli konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" jest zaznaczony, wtedy jest brana pod uwagę właściwość OpenSQL (odpowiada konfiguratorowi "Polecenie SQL podczas otwarcia") a właściwość Table przy otwarciu nie jest brana pod uwagę.
Jeżeli konfigurator nie jest zaznaczony, wtedy sytuacja jest odwrotna.
Patrz również:
Przykład1:
Konfigurator "Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECT" nie jest zaznaczony
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
oDb.CloseTable();

oDb.Table = "Table1";
oDb.Open();
//... wykonaj coś z tabelą Table1
oDb.CloseTable();

oDb.Table = "Table2";
oDb.Open();
//... wykonaj coś z tabelą Table2
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
//... wykonaj coś z poleceniem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
//... wykonaj coś z poleceniem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice