Promotic

IsEOF - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na końcu tabeli bazodanowej.
Składnia:
Boolean IsEOF()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kursor znajduje się na końcu tabeli
false - W innym przypadku
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bEOF = oDb.IsEOF();
© MICROSYS, spol. s r. o.