Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsEOF - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na końcu tabeli bazy danych.
Składnia:
Boolean IsEOF()
Wołanie:
b = oDb.IsEOF()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kursor znajduje się na końcu tabeli
false - W innym przypadku
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice