Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Create - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do określenia początku trybu wytwarzania tabeli w bazie danych
Składnia:
Boolean Create()
Wołanie:
oDb.Create()
Notatka:

Przed wywołaniem tej metody baza danych i tabela muszą być zamknięte (np. przy pomocy metody Close).

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC. W tym przypadku do wytworzenia tabeli jest konieczne wykorzystać język MS SQL oraz wywołać metodę Execute do wykonania polecenia.

Przy pomocy tej metody nie można wytwarzać plików *.xls MsExcel, takie pliki można wytworzyć przez wywołanie metody CreateObject.

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database");
if (oDb.IsOpen())
oDb.Close();
oDb.Create();
oDb.CreateField("column1", 8, 0);  //8 = Date
oDb.CreateField("column2", 3, 0);  //3 = Integer
oDb.CreateField("column3", 6, 0);  //6 = Single
oDb.CreateField("column4", 10, 100);  //10 = String
oDb.CreateIndex("column1", "column1", false, true, true, false, true);
oDb.CreateEnd();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice