Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dim - polecenie języka VBScript

Opis:
Deklaracja zmiennych.
Składnia:

Dim nazwa [([dimensions])][, nazwa [([dimensions])]] ...

 
nazwa Nazwa zmiennej
dimensions Wymiary zmiennej typu tablica. Można zdeklarować do 60 wymiarów. Argument posiada następującą składnię:
górny_indeks[,górny_indeks] ...
Dolny indeks tablicy jest zawsze 0.
Notatka:
Zmienne deklarowane w procedurze przez polecenie Dim są dostępne wyłącznie wewnątrz tej procedury.
 
Polecenie można zastosować także z pustymi nawiasami do deklaracji tablicy dynamicznej. Po zdeklarowaniu tablicy dynamicznej jest wewnątrz procedury stosowane polecenie ReDim do deklaracji wymiarów i elementów tablicy. Przy próbie redefinicji wymiaru zmiennej typu tablica, której wielkość była jawnie określona przez polecenie Dim, dojdzie do błędu.
 
Uwaga:
- Dla jawnie zdeklarowanej tablicy, na przykład Dim a(2) powstanie tablica 1-wymiarowa o 3 (nie o 2 !) elementach: a(0), a(1) oraz a(2).
- Dla jawnie deklarowanej tablicy musi być wielkość tablicy określona jako stała (nie zmienna). Nie można więc wprowadzić na przykład Dim a(n).
- 1-wymiarową tablicę można wytworzyć również przy pomocy funkcji VBScript Array.
 
Wskazówka: Jeżeli polecenie Dim jest stosowane wewnątrz procedury, wtedy zazwyczaj jest umieszczane na początku.
 
W skryptach systemu PROMOTIC można zakładać zmienną również za pomocą dyrektywy #pragma variable, która umożliwia wytworzenie zmiennej z już ustawioną specjaliną wartością (np. odniesienie do obiektu, tekst w danym języku, itd.). W przypadku tym sposobem wytworzonej zmiennej polecenie Dim oraz Set nie jest stosowane.
 
W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie var.
Patrz również:
Przykład1:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

'Deklaracja dwu zmiennych
Dim nVar, nNum
'Deklaracja tablicy o 10 elementach
Dim Names(9)
'Deklaracja tablicy dynamicznej
Dim Names()
Dim nVar, nNum 'Deklaracja dwu zmiennych
Dim Names(9) 'Deklaracja tablicy o 10 elementach
Dim Names() 'Deklaracja tablicy dynamicznej
Przykład2:
Wytworzy oraz napełni 2-wymiarową tablicę
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim arr(2,3)
arr(0, 0) = 10
arr(1, 0) = 20
arr(2, 0) = 30
arr(0, 1) = 5
arr(0, 2) = 15
'...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice