Update cookies preferences
Promotic

Erase - polecenie języka VBScript

Opis:
Ponownie inicjalizuje pozycje tablic o stałej wielkości i zwalnia pamięć w przypadku tablic o wielkości dynamicznej.
Składnia:

Erase array
Parametr array jest nazwą zmiennej typu tablica, która zostanie ponownie zinicjalizowana.
Notatka:
Jest ważnym wiedzieć, czy chodzi o tablicę o stałej wielkości (częstsze) lub o tablicę dynamiczną, ponieważ polecenie zachowuje się różnie w zależności od typu tablicy. Polecenie nie zwolni żadnej pamięci w przypadku tablicy o stałej wielkości. Polecenie ustawi pozycje tablicy o stałej wielkości następująco:

typ pozycji tablicy oddziaływanie polecenia na elementz tablicy o stałej wielkości
wartość liczbowa pozycje są ustawione na wartość 0.
wartość tekstowa pozycje są ustawione na pusty łańcuch ("")
obiekty pozycje są ustawione na wartość Nothing

Polecenie zwalnia pamięć wykorzystaną przez tablice dynamiczne. Przed dalszym odniesieniem do tablicy dynamicznej (po wykonaniu Erase) w programie muszą zostać na nowo zdeklarowane wymiary tablicy za pomocą polecenia ReDim.
Patrz również:
- Dim
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim numArray( 9), dynArray()
ReDim dynArray(9)   ' Alokacja pamięci tablicy dynamicznej
Erase numArray   ' Wszystkie pozycje tablicy są ponownie zinicjalizowane
Erase dynArray   ' Zwolnienie pamięci zajętej przez tablicę
© MICROSYS, spol. s r.o.