Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Erase - polecenie języka VBScript

Opis:
Ponownie inicjalizuje elementy tablic o stałej wielkości i zwalnia pamięć w przypadku tablic o wielkości dynamicznej.
Składnia:

Erase array

Argument array jest nazwą zmiennej typu tablica, która zostanie ponownie zinicjalizowana.

Notatka:

Jest ważnym wiedzieć, czy chodzi o tablicę o stałej wielkości (częstsze) lub o tablicę dynamiczną, ponieważ polecenie zachowuje się różnie w zależności od typu tablicy. Polecenie nie zwolni żadnej pamięci w przypadku tablicy o stałej wielkości. Polecenie ustawi elementy tablicy o stałej wielkości w następujący sposób:

 
typ elementu tablicy oddziaływanie polecenia na elementz tablicy o stałej wielkości
wartość liczbowa elementy są ustawione na wartość 0.
wartość tekstowa elementy są ustawione na pusty łańcuch ("")
obiekty elementy są ustawione na wartość Nothing

Polecenie zwalnia pamięć wykorzystaną przez tablice dynamiczne. Przed dalszym odniesieniem do tablicy dynamicznej (po wykonaniu Erase) w programie muszą zostać na nowo zdeklarowane wymiary tablicy za pomocą polecenia ReDim.

Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim numArray(9), dynArray()
ReDim dynArray(9)  'Alokacja pamięci tablicy dynamicznej
Erase numArray  'Wszystkie elementy tablicy są ponownie zinicjalizowane
Erase dynArray  'Zwolnienie pamięci zajętej przez tablicę
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice