Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rem - polecenie języka VBScript

Opis:
Jest stosowane do wkładania notatek wyjaśniających do skryptu.
Składnia:

Rem komentarz

lub

' komentarz

Argument komentarz jest tekstem Twojej dowolnej notatki. Za kluczowym słowem Rem jest wymagana spacja przed właściwym komentarzem.

Notatka:
Można zastosować apostrof (') zamiast słowa kluczowego Rem. Jeżeli Rem następuje po innych poleceniach w jednym wierszu, wtedy musi być oddzielony znakiem "dwukropek". Przy zastosowaniu apostrofu dwukropek nie jest wymagany.

Do grupowego (wielowierszowego) wytwarzania komentarzy można w menu lokalnym w edytorze skryptów wykorzystać opcję Zakomentowanie bloku (lub Odkomentowanie bloku).

Patrz również:
- Dim
- Set
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sStr1, sStr2
sStr1 = "Hello" : Rem  'Komentarz następujący za słowem kluczowym oddzielony znakiem "dwukropek"
sStr2 = "Goodbye"  'Komentarz, dwukropek nie jest wymagany
'Komentarz na nowym wierszu, dwukropek nie jest wymagany
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice