Promotic

Rem - polecenie języka VBScript

Opis:
Jest stosowane do wkładania notatek wyjaśniających do skryptu.
Składnia:

Rem komentarz lub
' komentarz
Argument komentarz jest tekst twojej dowolnej notatki. Za kluczowym słowem Rem jest wymagana spacja przed właściwym komentarzem.
Notatka:
Można zastosować apostrof (') zamiast słowa kluczowego Rem. Jeżeli Rem następuje po innych poleceniach w jednym wierszu, wtedy musi być oddzielony znakiem "dwukropek". Przy zastosowaniu apostrofu dwukropek nie jest wymagany.
Do grupowego (wielowierszowego) wytwarzania komentarzy można w menu lokalnym w edytorze skryptu wykorzystać opcję Zakomentowanie bloku (lub Odkomentowanie bloku).
Patrz również:
- Dim
- Set
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sStr1, sStr2
sStr1 = "Hello" : Rem   ' Komentarz następujący za słowem kluczowym oddzielony znakiem "dwukropek"
sStr2 = "Goodbye"   ' Komentarz, dwukropek nie jest wymagany
' Komentarz na nowym wierszu, dwukropek nie jest wymagany
© MICROSYS, spol. s r. o.