Promotic

For...Next - polecenie języka VBScript

Opis:
Kilkakrotnie powtarza grupę poleceń.
Składnia:

For counter=start To end [Step step]
  [statements]
  [Exit For]
  [statements]
Next

counter - Zmienna liczbowa zastosowana jako licznik pętli. Zmienna nie może być pozycją tablicy danych lub pozycją struktury zdefiniowanej przez użytkownika.
start - Wartość początkowa zmiennej counter.
end - Końcowa (ostatnia) wartość zmiennej counter.
step - Wartość, o którą jest zmieniana zmienna counter po kadym powtórzeniu pętli.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest 1.
statements - Jedno lub kilka poleceń, które są wykonywane określoną ilość razy.
Notatka:
Argument step możé być dodatni lub ujemny. Wartość argumentu określa wykonywanie pętli w następujący sposób:
step >= 0: pętla jest wykonywana, jeżeli counter <= end.
step < 0: pętla jest wykonywana, jeżeli counter >= end.

Po wejściu do pętli zostaną wykonane wszystkie polecenia pętli, wartość step jest doliczana do counter. W tej chwili polecenia pętli są wykonywane ponownie, lub pętla jest zakończona i wykonywanie algorytmu następuje w miejscu polecenia następującego za poleceniem Next.

Wskazówka: Zmiana wartości counter w środu pętli może spowodować, że skrypt jest trudnym do odczytania i do dostrojenia.

Exit For mo[e być zastosowane tylko wewnątrz polecenia For Each...Next lub For...Next i oferuje opcjonalny sposób zakończenia pętli. Wewnątrz pętli może być w dowolnym miejscu umieszczona dowolna ilość poleceń Exit For. Exit For je st często stosowany równocześnie z obliczeniem warunku (np. If...Then...Else) i przekazuje sterowanie poleceniu następującemu za poleceniem Next.

W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie for.
Patrz również:
Przykład1:
Prosty przykład pętli. Zostaną wypisane teksty i=1 oraz i=2 do pozycji Debug INFO systemu.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim iRow
For iRow = 1 To 2
' test
Pm.Debug "iRow =" & iRow
Next
Przykład2:
Polecenia można zagnieździć do innej pętli. Dla każdej pętli musi być określona inna nazwa licznika. Następująca konstrukcja jest poprawna:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim iRow, iCol, iItem
For iRow = 1 To 3
For iCol = 1 To 4
For iItem = 1 To 5
' test
Pm.Debug "iRow = " & iRow & ", iCol = " & iCol & ", iItem=" & iItem
Next
Next
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.