Update cookies preferences
Promotic

ReDim - polecenie języka VBScript

Opis:
Deklaruje zmienne tablic dynamicznych i alokuje lub realokuje przestrzeń pamięci.
Składnia:

ReDim [Preserve] nazwa([dimensions])

Preserve Zachowuje dane w istniejącej tablicy przy zmianie ostatniego rozmiaru.
nazwa Nazwa zmiennej według standardu konwencji nazewnictwa zmiennych.
dimensions Rozmiary zmiennej typu tablica. Można deklarować aż do 60 rozmiarów.
Parametr rozmiary posiada następującą składnię:
górny_indeks[,górny_indeks] ...
Dolny indeks tablicy jest zawsze 0.
Notatka:
Polecenie jest stosowane do zmiany wielkości tablicy dynamicznej, która została formalnie zdeklarowana przy pomocy polecenia Dim z pustymi nawiasami okrągłymi (bez opisu rozmiarów). Polecenie można zastosować powtórnie do zmiany ilości elementów i rozmiarów tablicy.
 
Jeżeli jest zastosowane słowo kluczowe Preserve, wtedy można zmieniać wyłącznie ostatni rozmiar tablicy i nie można zmieniać ilość rozmiarów tablicy.
Na przykład jeżeli tablica ma jeden rozmiar, wtedy można ten rozmiar zmienić, ponieważ jest ostatnim a zarazem jedynym rozmiarem tablicy.
Jeżeli tablica ma dwa lub więcej rozmiarów, wtedy można zmienić tylko ostatni rozmiar przy równoczesnym zachowaniu zawartości tablicy.
Patrz również:
- Dim
- Set
Przykład:
Przykład pokazuje, w jaki sposób można zwiększyć wielkość rozmiaru tablicy dynamicznej bez usunięcia istniejących danych zawartych w tablicy.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim X()
ReDim(X(10, 10, 10))
ReDim Preserve X(10, 10, 15)

Uwaga: Jeżeli tablica po zmianie rozmiarów jest mniejsza niż pierwotna, wtedy dane w zwolnionych elementach zostaną utracone.
Podczas inicjalizacji zmiennych jest zmienna liczbowa ustawiana domyślnie na 0 a zmienna łańcuchowa na pusty łańcuch (""). Zmienne odnoszącej się do obiektu musi być przyszeregowany istniejący obiekt przy pomocy polecenia Set jeszcze przedtem, niż może być zastosowana. Jeżeli do zmiennej nie jest przyszeregowany żaden obiekt, wtedy zmienna posiada specjalną wartość Nothing.
© MICROSYS, spol. s r.o.