Promotic

Exit - polecenie języka VBScript

Opis:
Kończy polecenia Do...Loop, For...Next lub wykonywanie całej funkcji..
Składnia:

Exit Do
Exit For
Exit Function

Exit Do Umożliwia zakończenie polecenia pętli Do...Loop. Można zastosować tylko wewnątrz pętli Do...Loop. Polecenie przekazuje sterowanie na polecenie bezpośrednio następujące za poleceniem Loop. Jeżeli jest zastosowane wewnątrz zagnieżdżonych poleceń Do...Loop, wtedy zakańcza wewnętrzną pętlę i przekazuje sterowanie pętli zewnętrznej.
Exit For Umożliwia zakończenie polecenia pętli For...Next. Można zastosować tylko wewnątrz polecenia For...Next. Polecenie przekazuje sterowanie na polecenie następujące bezpośrednio za poleceniem Next. Jeżeli jest zastosowane wewnątrz zagnieżdżonych poleceń For...Next, wtedy zakańcza wewnętrzną pętlę i przekazuje sterowanie pętli zewnętrznej.
Exit Function zakończy wykonywanie funkcji.
Notatka:
W języku JavaScript w podobnym celu stosowane jest polecenie break.
Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim iCount, MyNum
Do
For iCount = 0 To 1000
MyNum = Int(Rnd() * 100)
Select Case MyNum
Case 17
MsgBox "Case 17"
Exit For
' Zakończenie polecenia For...Next
Case 29
MsgBox "Case 29"
Exit Do
' Zakończenie polecenia Do...Loop
End Select
Next
Loop While iCount < 100
© MICROSYS, spol. s r.o.