Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Int - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca całkowitą część liczby.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Floor.

Składnia:
Long Int(Double number)
Wołanie:
n = Int(number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:

Zarówno Int jak i Fix usuwają część dziesiętną liczby i zwracają w ten sposób opracowaną liczbę całkowitą.

Różnica pomiędzy Int oraz Fix spoczywa w tym, że w przypadku liczby ujemnej Int zwraca pierwszą całkowitą liczbę ujemną mniejsze lub równe danej liczbie, natomiast Fix zwraca pierwszą całkowitą liczbę ujemną większe lub równe danej liczbie. Na przykład Int konwertuje liczbę -8.4 na -9 a Fix na -8.

Fix(number) jest równoznaczne z:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nNumber
nNumber = Int(99.8)  'Zwraca 99
nNumber = Int(-99.8)  'Zwraca -100
nNumber = Int(-99.2)  'Zwraca -100
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice