Update cookies preferences
Promotic

Int - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca całkowitą część liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Floor.
Składnia:
Long Int(Double number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Zarówno Int jak i Fix usuwają część dziesiętną liczby i zwracają w ten sposób opracowaną liczbę całkowitą.
Różnica pomiędzy Int oraz Fix spoczywa w tym, że w przypadku liczby ujemnej Int zwraca pierwszą całkowitą liczbę ujemną mniejsze lub równe danej liczbie, natomiast Fix zwraca pierwszą całkowitą liczbę ujemną większe lub równe danej liczbie. Na przykład Int konwertuje liczbę -8.4 na -9 a Fix na -8.
Fix(number) jest równoznaczne z:
Sgn(number) * Int(Abs(number))
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nNumber
nNumber = Int(99.8)   ' Zwraca 99
nNumber = Int(-99.8)   ' Zwraca -100
nNumber = Int(-99.2)   ' Zwraca -100
© MICROSYS, spol. s r.o.