Update cookies preferences
Promotic

TypeName - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch zawierający informacje o typie danych zmiennej.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetVarType.
Składnia:
String TypeName(Variant var)
Parametry:
var(Variant) dowolna zmienna
Wartość zwrotna:
"Byte" - całkowita wartość nieujemna (1 bajt)
"Integer" - wartość całkowita (2 bajty)
"Long" - wartość całkowita (4 bajty)
"Single" - wartość rzeczywista o pojedyńczej precyzji (4 bajty)
"Double" - wartość rzeczywista o podwójnej precyzji (8 bajtów)
"Date" - czas oraz/lub data
"String" - wartość typu łańcuch tekstowy
"Boolean" - wartość Boolean (logiczna: true lub false)
"Empty" - niezainicjalizowana
"Null" - dane nieważne
"Object" - obiekt ogólny
"Unknown" - nieznany typ obiektu
"Nothing" - zmienna obiektowa nie odnosząca się do instancji obiektu
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sType, ArrayVar( 3), NullVar
NullVar = Null
sType = TypeName("VBScript")   ' Zwraca "String"
sType = TypeName(4)   ' Zwraca "Integer"
sType = TypeName(37.50)   ' Zwraca "Double"
sType = TypeName(Null)   ' Zwraca "Null"
sType = TypeName(ArrayVar)   ' Zwraca "Variant"
© MICROSYS, spol. s r.o.