Promotic

TimeValue - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość typu Date zawierającą czas.
Składnia:
Date TimeValue(Date time)
Parametry:
time(Date) Czas od 0:00:00 do 23:59:59
Notatka:
Jeżeli parametr zawiera informacje o dacie, wtedy funkcja ich nie zwraca. Jeżeli parametr zawiera nie ważne informacje o dacie, wtedy dojdzie do błędu.
Czas można wprowadzić w formacie 12-godzinowym lub 24-godzinowym. Na przykład zarówno "2:24PM", jak i "14:24" są ważnymi argmentami czasu.

Do konwersji wartości String na Date dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ScanDate.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tTime
tTime = TimeValue("4:35:17 PM")   ' tTime zawiera 4:35:17 PM
© MICROSYS, spol. s r.o.