Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TimeValue - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość typu Date zawierającą czas.
Składnia:
Date TimeValue(Date time)
Wołanie:
t = TimeValue(time)
Parametry:
time(Date) Czas od 0:00:00 do 23:59:59
Notatka:

Jeżeli argument zawiera informacje dotyczące daty, wtedy funkcja ich nie zwraca. Jeżeli argument zawiera nie ważne informacje o dacie, wtedy dojdzie do błędu.

Czas można wprowadzić w formacie 12-godzinowym lub 24-godzinowym. Na przykład zarówno "2:24PM", jak i "14:24" są ważnymi argmentami czasu.

 
Do konwersji wartości String na Date dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ScanDate.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim tTime
tTime = TimeValue("4:35:17 PM")  'tTime zawiera 4:35:17 PM
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice