Promotic

Atn - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca arcustangens liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Atan.
Składnia:
Double Atn(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Funkcja Atn na podstawie stosunku dwu stron trójkąta prostokątnego (liczba) zwraca odpowiadający kąt w radianach. Stosunek jest dany długością przeciwległej strony trójkąta podzieloną przez długość przyległej strony trójkąta. Wynik jest w zakresie od -pi/2 do pi/2 radiana.
Do konwersji stopni na radiany trzeba stopnie pomnożyć przez wartość pi/180. Do konwersji radianów na stopnie trzeba radiany pomnożyć przez wartość 180/pi.
Atn jest odwrotną funkcją trygonometryczną do funkcji Tan, która na podstawie wielkości kąta jako argumentu zwraca stosunek dwu stron trójkąta prostokątnego. Nie zamieniać funkcji Atn z cotangent (cotangent=1/tangent).
Przykład1:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim pi
pi = 4 * Atn(1)   ' Obliczenie wartości Pi
Przykład2:
Obliczenie pochodnych fukcji arcus
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Arcsin, Arccos, Arcsec, Arccosec, Arccotan
Arcsin = Atn(x / Sqr(-x * x + 1))
Arccos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
Arcsec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + Sgn(x - 1) * 2 * Atn(1)
Arccosec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + (Sgn(x) - 1) * 2 * Atn(1)
Arccotan = Atn(x) + 2 + Atn(1)
© MICROSYS, spol. s r. o.