Promotic

UBound - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca największy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy danych.
Składnia:
Integer UBound(String array, [Integer dimension])
Parametry:
array(String) zmienna zawierająca tablic danych
dimension[opcjonalne] (Integer) Liczba całkowita określająca dla którego wymiaru zostanie zwrócony górny indeks. Dla pierwszego wymiaru jest stosowana 1, dla drugiego 2, itd.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jego wartość domyślna jest równa 1.
Notatka:
Funkcje UBound oraz LBound są stosowane do określenia wielkości tablicy. Funkcja LBound jest stosowana dookreślenia dolnego indeksu wymiaru tablicy.
Przykład1:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n, A
A = Array(100, 6, 15)
n = UBound(A, 1)   ' Zwraca 2
Przykład2:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n1, n2, arr( 3,5)
n1 = UBound(arr, 1)   ' Zwraca 3
n2 = UBound(arr, 2)   ' Zwraca 5
© MICROSYS, spol. s r.o.