Promotic

DateSerial - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca datę dla określonego roku, miesiąca oraz dnia.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateDate.
Składnia:
Date DateSerial(Integer year, Long month, Long day)
Parametry:
year(Integer) rok. Liczba w przedziale 100-9999.
month(Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
day(Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Notatka:
Wartości parametru rok w zakresie 0-99 są interpretowane jak lata 1930-2029. Dla wszystkich pozostałych lat jest konieczne stosowanie czterocyfrowej liczby do określenia roku (np. 1800).

Jeżeli dowolny parametr przekroczy odpowiedni zakres, wtedy zostaje zwiększona najbliższa większa jednostka. Na przykład 35 dni jest obliczane jako 1 miesiąc i określona ilość dni według ulokowania w roku.
Jeżeli jednak dowolny parametr przekracza zakres -32768 do +32767 lub jeżeli data określona przez trzy parametry przekracza (bezpośrednio lub w wyrażeniu) zakres dopuszczalny jako data, wtedy dojdzie do błędu.
Przykład:
Przykład stosuje wyrażenia liczbowe zamiast bezwzględnych numerów daty. Funkcja zwraca datę jeden dzień przed pierwszym dniem (1-1), dwa miesiące przed sierpniem (8-2), dziesięć lat przed rokiem 2025 (2025-10), inaczej mówiąc 31.5.2015.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim d
d = DateSerial(2025-10, 8-2, 1-1)
© MICROSYS, spol. s r.o.