Promotic

DatePart - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wymaganą część daty.
Składnia:
Date DatePart(String interval, Date date, [Integer firstdayofweek], [Integer firstweekofyear])
Parametry:
interval(String) Określa część daty, która zostanie zwrócona.:
yyyy - rok
q - kwartał
m - miesiąc
y - dzień w roku
d - dzień
w - dzień w tygodniu
ww - tydzień w roku
h - godzina
n - minuta
s - sekunda
date(Date) Obliczana data
firstdayofweek[opcjonalne] (Integer) Określa dzień w tygodniu.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pierwszym dniem tygodnia jest Niedziela. Wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu.
firstweekofyear[opcjonalne] (Integer) Określa pierwszy tydzień w roku.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy przyjmuje się, że pierwszym dniem tygodnia stał się tydzień, który zawierał datę 1. stycznia. Wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu.
Notatka:
Funkcję można zastosować do obliczenia daty i odpowiedniego przedziału daty. Na przykład można zastosować do obliczenia dniu w tygodiu lub bieżącej godziny. Parametr firstdayofweek wpływa na obliczenia, które stosują symbole w przedziale "w" oraz ""ww".
Jeżeli data jest przedstawiona przez znaki daty, wtedy określony rok staje się nieodłączną częścią daty. Jeżeli jednak data jest zamknięta w nawiasach i rok jest pominięty, wtedy do skryptu jest włożona bieżąca wartość roku podczas każdego obliczania wyrażenia. To umożliwia pisanie skryptów, które można stosować w różnych latach.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim d
d = DatePart("h", date)
© MICROSYS, spol. s r.o.