Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DatePart - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wymaganą część daty.
Składnia:
Date DatePart(String interval, Date date, [Integer firstdayofweek], [Integer firstweekofyear])
Wołanie:
d = DatePart(interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Parametry:
interval(String) Określa część daty, która zostanie zwrócona.:
yyyy - rok
q - kwartał
m - miesiąc
y - dzień w roku
d - dzień
w - dzień w tygodniu
ww - tydzień w roku
h - godzina
n - minuta
s - sekunda
date(Date) Obliczana data
firstdayofweek[opcjonalne] (Integer) Określa dzień w tygodniu. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy pierwszym dniem tygodnia jest Niedziela. Wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu.
firstweekofyear[opcjonalne] (Integer) Określa pierwszy tydzień w roku. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy przyjmuje się, że pierwszym dniem tygodnia stał się tydzień, w którym w którym znalazł się dzień 1. stycznia. Wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu.
Notatka:

Funkcję można zastosować do obliczenia daty i odpowiedniego przedziału daty. Na przykład można zastosować do obliczenia dniu w tygodiu lub bieżącej godziny. Argument firstdayofweek wpływa na obliczenia, które stosują symbole w przedziale "w" oraz ""ww".

Jeżeli data jest przedstawiona przez znaki daty, wtedy określony rok staje się nieodłączną częścią daty. Jeżeli jednak data jest zamknięta w nawiasach i rok jest pominięty, wtedy do skryptu jest włożona bieżąca wartość roku podczas każdego obliczania wyrażenia. To umożliwia pisanie skryptów, które można stosować w różnych latach.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice