Promotic

IsEmpty - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną - określa, czy zmienna została zinicjalizowana.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.IsValid (lub Pm.GetVarType).
Składnia:
Boolean IsEmpty(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie. Ponieważ funkcja jest najczęściej wykorzystywana do stwierdzenia, czy poszczególne zmienne zostały zinicjalizowane, to parametr expression jest najczęściej nazwą poszczególnej zmiennej.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli zmienna nie została zinicjalizowana lub jest jawnie ustawiona na wartość Empty.
false - W innym przypadku. false jest zwracane również wtedy, jeżeli wyrażenie zawiera więcej niż jedną zmienną.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Val, bCheck
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Zwraca true
Val = Null
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Zwraca false
Val = Empty
bCheck = IsEmpty(Val)   ' Zwraca true
© MICROSYS, spol. s r.o.