Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsEmpty - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy zmiennazostała zinicjalizowana.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.IsValid (lub Pm.GetVarType).

Składnia:
Boolean IsEmpty(Variant expression)
Wołanie:
b = IsEmpty(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie. Ponieważ funkcja jest najczęściej wykorzystywana do stwierdzenia, czy poszczególne zmienne zostały zinicjalizowane, to parametr "expression" jest najczęściej nazwą poszczególnej zmiennej.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli zmienna nie została zinicjalizowana lub jest jawnie ustawiona na wartość Empty.
false - W innym przypadku. false jest zwracane również wtedy, jeżeli wyrażenie zawiera więcej niż jedną zmienną.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Var, bCheck
bCheck = IsEmpty(Var)  'Zwraca true
Var = Null
bCheck = IsEmpty(Var)  'Zwraca false
Var = Empty
bCheck = IsEmpty(Var)  'Zwraca true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice