Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Eval - funkcja języka VBScript

Opis:
Oblicza wyrażenie i zwraca jego wartość.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmExpr.

Składnia:
Variant Eval(String expression)
Wołanie:
result = Eval(expression)
Parametry:
expression(String) łańcuch zawierający dowolne wyrażenie w składni języka VBScript
Wartość zwrotna:
Wartość obliczonego wyrażenia.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim RndNum, Guess
RndNum = Int(100 * Rnd(1) + 1)
Guess = CInt(InputBox("Enter your guess:", "", 0))

If Eval("Guess = RndNum") Then
MsgBox "Congratulations! You guessed it!"
Else
Guess = CInt(InputBox("Sorry! Try again.", "", 0))
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice