Update cookies preferences
Promotic

CByte - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Byte.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Round (lub Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Składnia:
Byte CByte(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:
Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CByte obliczenie będzie przebiegać w wartości typu Byte w przypadkach, kiedy obliczenie inaczej przebiegało by w zwykłej lub podwójnej dokładności lub w liczbach całkowitych.
Przez zastosowanie funkcji CByte dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych do wartości typu Byte. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia Windows systemu.
Jeżeli wyrażenie leży poza zakresem dla typu Byte, wtedy dojdzie do błędu.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = CByte(125.5678)   ' Zwraca 126
© MICROSYS, spol. s r.o.