Update cookies preferences
Promotic

Replace - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch, w którym był określony podłańcuch zamieniony za inny łańcuch z określoną ilością zamian.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringReplace.
Składnia:
String Replace(String expression, String find, String replacewith, [Integer start], [Integer count], [Integer compare])
Parametry:
expression(String) Łańcuch tekstowy zawierające łańcuch, który ma zostać zastąpiony
find(String) Wyszukiwany łańcuch
replacewith(String) Podciąg znaków, którym zostanie zastąpiony
start[opcjonalne] (Integer) Pozycja wewnątrz wyrażenia, od której rozpocznie się wyszukiwanie podciągu znaków.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartością jest 1.
count[opcjonalne] (Integer) Określa ilość zamian.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartość jest -1 (oznacza dowolną ilość zamian).
compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj porównywania.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wykonuje się porównanie binarne.
vbBinaryCompare - wykona porównanie binarne
vbTextCompare - wykona porównanie tekstowe
Wartość zwrotna:
Łańcuch tekstowy z wykonywanymi zamianami od pozycji "start" do końca łańcucha "expression". Nie chodzi o kopię poprzedniego łńcucha od pozycji "start" do końca. Przypadki specjalne:
pusty łańcuch ("") - jeżeli "expression" jest pusty łańcuch lub jeżeli "start" > Len("expression").
kopia "expression" - jeżeli "find" jest pusty łańcuch lub jeżeli "count" jest 0.
kopia wyrażenia z wszystkimi usuniętymi podciągami znaków "find" - jeżeli "replacewith" jest pusty łańcuch.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString
' Porównanie binarne od początku łańcucha. Zwraca wartość "XXYXXPXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")
' Porównanie tekstowe od 3. pozycji. Zwraca wartość "YXXYXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 3, -1, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.