Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Replace - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch, w którym był określony podciąg zamieniony za inny łańcuch z określoną ilością zamian.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringReplace.

Składnia:
String Replace(String expression, String find, String replacewith, [Integer start], [Integer count], [Integer compare])
Wołanie:
s = Replace(expression, find, replacewith[, start[, count[, compare]]])
Parametry:
expression(String) Łańcuch tekstowy zawierające łańcuch, który ma zostać zastąpiony
find(String) Wyszukiwany łańcuch
replacewith(String) Podciąg znaków, którym zostanie zastąpiony
start[opcjonalne] (Integer) Pozycja wewnątrz wyrażenia, od której rozpocznie się wyszukiwanie podciągu znaków. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartością jest 1.
count[opcjonalne] (Integer) Określa ilość zamian. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartość jest -1 (oznacza dowolną ilość zamian).
compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj porównywania. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wykonuje się porównywanie binarne.
vbBinaryCompare - wykona porównanie binarne
vbTextCompare - wykona porównanie tekstowe
Wartość zwrotna:
Łańcuch tekstowy z wykonywanymi zamianami od pozycji "start" do końca łańcucha "expression". Nie chodzi o kopię poprzedniego łńcucha od pozycji "start" do końca. Przypadki specjalne:
pusty łańcuch ("") - jeżeli "expression" jest pusty łańcuch lub jeżeli "start" > Len("expression").
kopia "expression" - jeżeli "find" jest pusty łańcuch lub jeżeli "count" jest 0.
kopia wyrażenia z wszystkimi usuniętymi podciągami znaków "find" - jeżeli "replacewith" jest pusty łańcuch.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString
'Porównanie binarne od początku łańcucha. Zwraca wartość "XXYXXPXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y")
'Porównanie tekstowe od 3. pozycji. Zwraca wartość "YXXYXXY"
sString = Replace("XXpXXPXXp", "p", "Y", 3, -1, 1)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice