Update cookies preferences
Promotic

CInt - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Integer.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Round (lub Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Składnia:
Integer CInt(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:
Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CInt lub CLng obliczenie będzie przebiegać w typie Integer lub Long w przypadkach, kiedy obliczenie inaczej przebiegało by w typie waluta lub podwójnej dokładności.
Przez zastosowanie funkcji CInt dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych do wartości typu Integer. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia Windows systemu.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = CInt(2345.5678)   ' Zwraca 2346
n = CInt(2600)   ' Zwraca 2600
© MICROSYS, spol. s r.o.