Promotic

CLng - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Long.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Round (lub Pm.Trunc, Pm.ToNumber).
Składnia:
Long CLng(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:
Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CLng lub CLng obliczenie będzie przebiegać w typie Integer lub Long w przypadkach, kiedy obliczenie inaczej przebiegało by w typie waluta lub podwójnej dokładności.
Przez zastosowanie funkcji CLng dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych do wartości typu Long. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia Windows systemu.
Notatka: Funkcja CLng różni się od funkcji Int oraz Fix, które zaokrąglają dokładniej. Jeżeli część dziesiętna jest równa 0.5, wtedy CLng zawsze zaokrągla na najbliższą liczbę parzystą. Na przykład 0.5 jest zaokrąglona na 0 a 1.5 na 2.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = CLng(25427.45)   ' Zwraca 25427
n = CLng(25427.55)   ' Zwraca 25428
© MICROSYS, spol. s r. o.