Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LBound - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca najmniejszy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy.
Składnia:
Long LBound(Array array, [Integer dimension])
Wołanie:
n = LBound(array[, dimension])
Parametry:
array(Array) zmienna zawierająca tablicę/>
dimension[opcjonalne] (Integer) Liczba całkowita określająca, dla któregowymiaru zostanie zwrócony dolny indeks. Dla pierwszego wymiaru jest stosowana 1, dla drugiego 2, itd. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy domyślnie jest stosowana 1.
Notatka:
Funkcja LBound oraz UBound są stosowane do określenia wielkości tablicy. Funkcja UBound jest stosowana do określenia górnego indeksu danego wymiaru tablicy. Domyślny dolny indeks dla tablicy jest zawsze równy 0.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice