Promotic

LBound - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca najmniejszy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy.
Składnia:
Long LBound(Array array, [Integer dimension])
Parametry:
array(Array) zmienna zawierająca tablicę/>
dimension[opcjonalne] (Integer) Liczba całkowita określająca, dla któregowymiaru zostanie zwrócony dolny indeks.
Dla pierwszego wymiaru jest stosowana 1, dla drugiego 2, itd.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy domyślnie jest stosowana 1.
Notatka:
Funkcja LBound oraz UBound są stosowane do określenia wielkości tablicy. Funkcja UBound jest stosowana do określenia górnego indeksu danego wymiaru tablicy. Domyślny dolny indeks dla tablicy jest zawsze równy 0.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = LBound(arr, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.