Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Date - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca bieżącą datę systemową.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie właściwości Pm.Time.

Składnia:
Date Date()
Wołanie:
d = Date
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice