Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Fix - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca całkowitą część liczby.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Trunc.

Składnia:
Integer Fix(Double number)
Wołanie:
n = Fix(number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:

Zarówno Int, jak i Fix usuwają część dziesiętną liczby i zwracają w wyniku powstałą liczbę całkowitą.

Różnica pomiędzy Int oraz Fix spoczywa w tym, że w przypadku liczby ujemnej Int zwraca pierwszą liczbę całkowitą mniejsze lub równe danej liczbie, natomiast Fix zwraca pierwszą ujemną liczbę większe lub równe danej liczbie. Na przykład Int przetwarza liczbę -8.4 na -9 oraz Fix na -8.

Fix(number) je równoznaczne z:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Fix(99.2)  'Zwraca 99
n = Fix(-99.8)  'Zwraca -99
n = Fix(-99.2)  'Zwraca -99
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice