Update cookies preferences
Promotic

Fix - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca całkowitą część liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Trunc.
Składnia:
Integer Fix(Double number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Zarówno Int, jak i Fix usuwają część dziesiętną liczby i zwracają w wyniku powstałą liczbę całkowitą.
Różnica pomiędzy Int oraz Fix spoczywa w tym, że w przypadku liczby ujemnej Int zwraca pierwszą liczbę całkowitą mniejsze lub równe danej liczbie, natomiast Fix zwraca pierwszą ujemną liczbę większe lub równe danej liczbie. Na przykład Int przetwarza liczbę -8.4 na -9 oraz Fix na -8.
Fix(number) je równoznaczne z:
Sgn(number) * Int(Abs(number))
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Fix(99.2)   ' Zwraca 99
n = Fix(-99.8)   ' Zwraca -99
n = Fix(-99.2)   ' Zwraca -99
© MICROSYS, spol. s r.o.