Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Right - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca określoną ilość znaków z prawej strony łańcucha.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringSub.

Składnia:
String Right(String string, Integer length)
Wołanie:
s = Right(string, length)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy z którego będą zwracane znaki z prawej.
length(Integer) Wyrażenie liczbowe określające ilość zwróconych znaków. Jeżeli jest równe 0, wtedy jest zwrócony pusty łańcuch (""). Jeżeli jest większy lub równy długości łańcucha, wtedy jest zwrócony cały łańcuch.
Notatka:
Do określenia długości łańcucha jest przeznaczona funkcja Len.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sAnyString, sStr
sAnyString = "Hello World"
sStr = Right(sAnyString, 1)  'Zwraca "d"
sStr = Right(sAnyString, 6)  'Zwraca " World"
sStr = Right(sAnyString, 20)  'Zwraca "Hello World"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice