Promotic

Right - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca określoną ilość znaków z prawej strony łańcucha.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringSub.
Składnia:
String Right(String string, Integer length)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy z którego będą zwracane znaki z prawej.
length(Integer) Wyrażenie liczbowe określające ilość zwróconych znaków.
Jeżeli jest równe 0, wtedy jest zwrócony pusty łańcuch ("").
Jeżeli jest większy lub równy długości łańcucha, wtedy jest zwrócony cały łańcuch.
Notatka:
Do określenia długości łańcucha jest przeznaczona funkcja Len.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sAnyString, sStr
sAnyString = "Hello World"
sStr = Right(sAnyString, 1)   ' Zwraca "d"
sStr = Right(sAnyString, 6)   ' Zwraca " World"
sStr = Right(sAnyString, 20)   ' Zwraca "Hello World"
© MICROSYS, spol. s r.o.