Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RGB - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca liczbę całkowitą, która przedstawia wartość koloru RGB.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ColorRgb.

Składnia:
Long RGB(Integer red, Integer green, Integer blue)
Wołanie:
n = RGB(red, green, blue)
Parametry:
red(Integer) Liczba w przedziale 0-255. Czerwony składnik koloru.
green(Integer) Liczba w przedziale 0-255. Zielony składnik koloru.
blue(Integer) Liczba w przedziale 0-255. Niebieski składnik koloru.
Notatka:
Metoda ta ni ejest w systemie PROMOTIC często stosowaną, ponieważ system PROMOTIC ma kolor jako RGB String w postaci "#RRGGBB".

Niektóre właściwości i metody (funckje) akceptują specyfikacją koloru określoną przez niniejszą funkcję. Wartość RGB koloru określa względne nasilenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Dolny bajt tej wartości prezentuje wartość koloru czerwonego, środkowy bajt wartość koloru zielonego a ostatni bajt wartość koloru niebieskiego.

Jeżeli dowolny argument przekroczy wartość 255, wtedy zostanie zastosowana wartość 255.

Patrz również:
Przykład:
Przykład ma taką samą funkcję jak funkcja RGB:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nRGB
nRGB = CLng(blue + (green * 256) + (red * 65536))
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice