Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sin - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca sinus dla danego kąta.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Sin.

Składnia:
Double Sin(Double number)
Wołanie:
n = Sin(number)
Parametry:
number(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nCosecant
nAngle = 1.3
nCosecant = 1 / Sin(nAngle)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice