Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tan - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca tangens kąta.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Tan.

Składnia:
Double Tan(Double number)
Wołanie:
n = Tan(number)
Parametry:
number(Double) Kąt wyrażony w radianach. Stopnie można przeliczyć na radiany przez pomnożenie danej wartości liczbą 0.017453293 (=2*Pi/360).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nCosecant
nAngle = 1.3
nCosecant = 1 / Tan(nAngle)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice