Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Abs - funkcja języka VBScript

Opis:
Wartość bezwzględna liczby.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Abs.

Składnia:
Double Abs(Double number)
Wołanie:
n = Abs(number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Wartością bezwzględną liczby jest jego wielkość nieujemna. Na przykład Abs(-1) oraz Abs(1) zwraca 1.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Abs(-1)  'Zwraca 1
n = Abs(1)  'Zwraca 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice