Promotic

Abs - funkcja języka VBScript

Opis:
Wartość bezwzględna liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Abs.
Składnia:
Double Abs(Double number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Wartością bezwzględną liczby jest jego wielkość nieujemna. Na przykład Abs(-1) oraz Abs(1) zwraca 1.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Abs(-1)   ' Zwraca 1
n = Abs(1)   ' Zwraca 1
© MICROSYS, spol. s r. o.