Update cookies preferences
Promotic

Abs - metoda obiektu Pm

Opis:
Wartość bezwzględna liczby.
Składnia:
Double Abs(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.Abs(-3.14);   // Zwraca 3.14

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.