Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Abs - metoda obiektu Pm

Opis:
Wartość bezwzględna liczby.
Składnia:
Abs(nValue As Double) As Double
Wołanie:
n = Pm.Abs(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.Abs(-3.14);  //Zwraca 3.14
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice