Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CSng - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane do typu Single.

Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz jest lepiej zastosować Pm.ToNumber.

Składnia:
CSng(value As Single) As Single
Wołanie:
n = Pm.CSng(value)
Parametry:
value(Single) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:

Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez wykorzystanie metody CDbl lub CSng obliczenie będzie przeprowadzane w typie danych Double lub Single w tych przypadkach, kiedy bez zastosowania opisywanych metod obliczenie byłoby przeprowadzane w liczbach całkowitych.

Przez zastosowanie metody zostanie przeprowadzona konwersja niezależnie od lokalnego ustawienia systemu z dowolnego typu danych do typu Single. Konwersja wyrażenia łańcuchowego, gdzie znakiem dziesiętnym jest dowolnie "kropka" lub "przecinek", w obu przypadkach przebiegnie bezbłędnie. Porównaj z VBScript.CSng.

Jeżeli wyrażenie leży poza zakresem typu danych Single, wtedy dojdzie do błędu.

 
Jeżeli odwrotnie zachodzi potrzeba skonwertować liczbę rzeczywistą na typ String bez względu na lokalne ustawienie SO Windows (tzn. żeby liczba rzeczywista miała zawsze "kropkę" lub "przecinek" jako znak dziesiętny), wtedy można zastosować metodę Pm.TransformValue z parametrem nType = 120, 121 lub 122.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach). Można zastosować metodę Pm.ToNumber.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n1 = Pm.CSng("3.14");
var n2 = Pm.CSng("3,14");  //W n1 jest zapisana taka sama wartość jak w n2
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CSng
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice