Promotic

FileMove - metoda obiektu Pm

Opis:
Przesunięcie (zmiana nazwy) danego pliku (folderu).
Składnia:
Boolean FileMove(String sExistingFile, String sNewFile)
Parametry:
sExistingFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, który ma zostać przesunięty (zmieniona nazwa).
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sNewFile(String) Nowa nazwa pliku (folderu) ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Niniejszej metody nie można zastosować dla operacji grupowych (np. *.*).
Obydwa pliki muszą się znajdywać na tym samym medium (dysku).

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FileMove("#app:data.ini", "C:/Backup/data1.ini");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileMove
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.