Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileMove - metoda obiektu Pm

Opis:
Przesunięcie (zmiana nazwy) danego pliku (katalogu) w ramach jednego urządzenia.
Składnia:
FileMove(sExistingFile As String, sNewFile As String) As Boolean
Wołanie:
Pm.FileMove sExistingFile, sNewFile
Parametry:
sExistingFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, który ma zostać przesunięty (zmieniona nazwa). Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sNewFile(String) Nowa nazwa pliku (katalogu) ze ścieżką. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Niniejszej metody nie można zastosować dla operacji grupowych (np. *.*).
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FileMove "#app:data.ini", "C:/Backup/data1.ini"
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileMove
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice