Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileMove - metoda objektu Pm

Popis:
Přesunutí (přejmenování) daného souboru (složky) v rámci jednoho média.
Syntaxe:
FileMove(sExistingFile As String, sNewFile As String) As Boolean
Volání:
Pm.FileMove sExistingFile, sNewFile
Parametry:
sExistingFile(String) Název souboru s cestou, který má být přejmenován (přesunut). Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sNewFile(String) Nový název souboru (složky) s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Tuto metodu nelze použít pro skupinové operace (např. *.*).
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileMove "#app:data.ini", "C:/Backup/data1.ini"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileMove
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice