Promotic

FileMove - metoda objektu Pm

Popis:
Přesunutí (přejmenování) daného souboru (složky).
Syntaxe:
Boolean FileMove(String sExistingFile, String sNewFile)
Parametry:
sExistingFile(String) Název souboru s cestou, který má být přejmenován (přesunut).
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sNewFile(String) Nový název souboru (složky) s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda nelze použít pro skupinové operace (např. *.*).
Oba soubory musí ležet na stejném mediu (disku).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileMove("#app:data.ini", "C:/Backup/data1.ini");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileMove
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.