Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TestUserInGroup - metoda objektu Pm

Popis:
Otestování, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů.
Syntaxe:
TestUserInGroup(nType As Long, sGroups As String, [sUserId As String]) As Boolean
Volání:
b = Pm.TestUserInGroup(nType, sGroup, sUserId)
Parametry:
nType(Long) Typ testovaného uživatele
0 - jako uživatel bude použit lokální uživatel
1 - jako uživatel bude použita hodnota parametru sUserId
sGroups(String) Seznam identifikátorů skupin uživatelů (oddělených znakem čárka ','), ve kterých se bude vyhledávat daný uživatel.
sUserId[nepovinné] (String) Identifikátor lokálního nebo síťového uživatele
Vrácená hodnota:
true - uživatel je členem některé z uvedených skupin
false - uživatel není členem žádné z uvedených skupin
Poznámka:
Pokud projektant vybuduje v aplikaci systém oprávnění založený na logických skupinách uživatelů, pak tato metoda umožní otestovat ze skriptu, zda přihlášený (nebo i jiný) uživatel je členem určité skupiny.
 
Tato metoda zatím není funkční pro Web obrazy.
Příklad:
Otestování, zda je lokální uživatel členem skupiny $OPER nebo $ADMIN
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER,$ADMIN") Then
  '...
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- TestUserInGroup
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice