Promotic

TestUserInGroup - metoda objektu Pm

Popis:
Test, zda daný uživatel je nebo není členem určité skupiny uživatelů.
Syntaxe:
Boolean TestUserInGroup(Long nType, String sGroups, [String sUserId])
Parametry:
nType(Long) Typ testovaného uživatele
0 - jako uživatel bude použit lokální uživatel
1 - jako uživatel bude použita hodnota parametru sUserId
sGroups(String) Seznam identifikátorů skupin uživatelů (oddělených znakem čárka ','), ve kterých se bude vyhledávat daný uživatel.
sUserId[nepovinné] (String) Identifikátor lokálního nebo síťového uživatele
Vrácená hodnota:
true - uživatel je členem některé z uvedených skupin
false - uživatel není členem žádné z uvedených skupin
Poznámka:
Pokud projektant vybuduje v aplikaci systém oprávnění založený na logických skupinách uživatelů, pak tato metoda umožňuje otestovat ve skriptu, zda přihlášený (nebo i jiný) uživatel je členem určité skupiny.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech. Ve Web obrazu místo toho lze použít:
- Volat metodu projektanta objektu PmaPanel (viz karta "Metody"). Informace o uživateli nejsou dostupně přímo u klienta ve Web obrazu. Volání této metody způsobí komunikaci se serverem, na serveru se metoda zavolá, pomocí parametru pContext.User zjistí a vrátí požadovanou informaci. Volaní metody tedy nakonec po komunikaci se serverem požadovanou informaci vrací.
Příklad:
Test, zda lokální uživatel je členem skupiny $OPER nebo $ADMIN
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER,$ADMIN"))
{
// ...
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- TestUserInGroup
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.