Promotic

DdeExecute - metoda objektu Pm

Popis:
Zaslání daného příkazu do DDE serveru.
Syntaxe:
Boolean DdeExecute(String sGroup, String sCommand)
Parametry:
sGroup(String) Název DDE klientské skupiny
sCommand(String) Předávaný příkaz
Vrácená hodnota:
true - příkaz byl přijat DDE serverem
false - příkaz nebyl přijat DDE serverem
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bDdeExec = Pm.DdeExecute("GroupName", "Command");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DdeExecute
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.