Promotic

Sqrt - metoda objektu Pm

Popis:
Druhá odmocnina čísla.
Syntaxe:
Double Sqrt(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pro libovolné odmocniny zadaného čísla lze použít metodu Pm.Pow. Například třetí odmocnina: Pm.Pow(x,1/3).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nSqr = Pm.Sqrt(4);   // Vrací 2
nSqr = Pm.Sqrt(23);   // Vrací 4.79583152331272
nSqr = Pm.Sqrt(0);   // Vrací 0
nSqr = Pm.Sqrt(-4);   // Vrací NaN

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Sqrt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.