Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sqrt - metoda objektu Pm

Popis:
Druhá odmocnina čísla.
Syntaxe:
Sqrt(nValue As Double) As Double
Volání:
n = Pm.Sqrt(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Číslo větší než 0
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

 
Pro libovolné odmocniny zadaného čísla lze použít metodu Pm.Pow. Například třetí odmocnina: Pm.Pow(x,1/3).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nSqr = Pm.Sqrt(4);  //Vrací 2
nSqr = Pm.Sqrt(23);  //Vrací 4.79583152331272
nSqr = Pm.Sqrt(0);  //Vrací 0
nSqr = Pm.Sqrt(-4);  //Vrací NaN
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Sqrt
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice