Promotic

FileGetAttr - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací atributy souboru.
Syntaxe:
Long FileGetAttr(String sFile, Long nMask)
Parametry:
sFile(String) Soubor, jehož nastavení atributů se má zjistit.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nMask(Long) Určuje nastavení kterých atributů bude vráceno. Například 1+2 vrací nastavení atributů "archivní" a "jen pro čtení".
1 - Bude vráceno nastavení atributu "archivní".
2 - Bude vráceno nastavení atributu "jen pro čtení".
4 - Bude vráceno nastavení atributu "skrytý".
Vrácená hodnota:
Vrací nastavení žádaných atributů podle masky zadané v parametru nMask. Pokud soubor neexistuje nebo není dostupný, pak vrací hodnotu -1.
Poznámka:
Lze použít metodu FileGetLength pro zjištění velikosti souboru.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Zjišťuje nastavení atributů "archivní" a "jen pro čtení", viz parametr nMask=1+2. Vrácenou hodnotou je číselná hodnota odpovídající nastavení bitů.
Pokud soubor má nastaven jen atribut "archivní", pak v nAttr je hodnota 1.
Pokud soubor má nastaven jen atribut "jen pro čtení", pak v nAttr je hodnota 2.
Pokud soubor má nastaveny oba dva atributy, pak v nAttr je hodnota 3.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sFile = "#app:file.txt";
var nAttr = Pm.FileGetAttr(sFile, 1 + 2);
if (nAttr >= 0)
{
// Pokud atributy byly v pořádku zjištěny
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.