Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetAttr - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací atributy souboru na disku.
Syntaxe:
FileGetAttr(sFile As String, nMask As Long) As Long
Volání:
val = Pm.FileGetAttr(sFile, nMask)
Parametry:
sFile(String) Soubor, jehož nastavení atributů se má zjistit. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

nMask(Long) Určuje nastavení kterých atributů bude vráceno. Například 1+2 vrací nastavení atributů "archivní" a "jen pro čtení".
1 - Bude vráceno nastavení atributu "archivní".
2 - Bude vráceno nastavení atributu "jen pro čtení".
4 - Bude vráceno nastavení atributu "skrytý".
Vrácená hodnota:
Vrací nastavení žádaných atributů dle masky zadané v parametru nMask. Pokud soubor neexistuje nebo není dostupný, pak vrací hodnotu -1.
Poznámka:
Pro zjištění velikosti souboru lze použít metodu FileGetLength.
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Zjišťuje nastavení atributů "archivní" a "jen pro čtení", viz parametr nMask=1+2. Vrácenou hodnotou je číselná hodnota odpovídající nastavení bitů.
Pokud soubor má nastaven jen atribut "archivní", pak v nAttr je hodnota 1.
Pokud jen atribut "jen pro čtení", pak v nAttr je hodnota 2.
Pokud má soubor nastaveny oba dva atributy, pak v nAttr je hodnota 3.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sFile, nAttr
sFile = "#app:file.txt"
nAttr = Pm.FileGetAttr(sFile, 1+2)
If nAttr >= 0 Then
  'Pokud atributy byly v pořádku zjištěny
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetAttr
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice