Promotic

Logon - metoda objektu Pm

Popis:
Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna.
Syntaxe:
Long Logon(String sName, String sPassword)
Parametry:
sName(String) Přihlašovací jméno (jméno, nikoliv identifikátor) lokálního uživatele
sPassword(String) Přihlašovací heslo lokálního uživatele
Vrácená hodnota:
0 - Přihlášení provedeno.
1 - Uživatel není zaregistrován, přihlášení se neprovedlo.
2 - Chybné heslo, přihlášení se neprovedlo.
-1 - Chybějící parametry, přihlášení se neprovedlo.
Poznámka:
Přihlášení metodou Logon sice vynechá přihlašovací okno lokálního uživatele, ale pak probíhá normální přihlašovací proces shodný s přihlášením přes přihlašovací okno. To znamená, že zadané informace budou porovnány se seznamem uživatelů a pak následuje vyvolání události PmaRoot.onUserLogonBegin s přednastavenými parametry. Teprve poté se určí, zda se proces přihlášení lokálního uživatele podařil.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Na Webu však přihlášení uživatele nelze provést bez potvrzení uživatele a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele (parametry sName a sPassword se neberou v úvahu).
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se ve Web prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nLogon = Pm.Logon("admin", "xyz");
Pm.Debug("Logon=" + nLogon);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logon
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.