Promotic

Logon - metoda objektu Pm

Popis:
Přihlášení lokálního uživatele bez zadávacího okna.
Syntaxe:
Long Logon(String sName, String sPassword)
Parametry:
sName(String) Přihlašovací jméno (jméno, nikoliv identifikátor) lokálního uživatele
sPassword(String) Přihlašovací heslo lokálního uživatele
Vrácená hodnota:
0 - Přihlášení provedeno.
1 - Uživatel není zaregistrován, přihlášení se neprovedlo.
2 - Chybné heslo, přihlášení se neprovedlo.
-1 - Chybějící parametry, přihlášení se neprovedlo.
Poznámka:
Přihlášení metodou Logon sice vynechá přihlašovací okno lokálního uživatele, ale pak probíhá normální přihlašovací proces shodný s přihlášením přes přihlašovací okno. To znamená, že zadané informace budou porovnány se seznamem uživatelů a pak následuje vyvolání události PmaRoot.onUserLogonBegin s přednastavenými parametry. Teprve poté se určí, zda se proces přihlášení lokálního uživatele podařil.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Na Webu však přihlášení uživatele nelze provést bez potvrzení uživatele a proto tato metoda provede to samé co metoda Pm.WndLogon - otevře okno pro přihlášení nového uživatele (parametry sName a sPassword se neberou v úvahu).
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nLogon = Pm.Logon("admin", "xyz");
Pm.Debug("Logon=" + nLogon);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logon
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.