Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Blinker - vlastnost objektu Pm

Popis:
Změna hodnoty true a false s periodou zadanou konfigurátorem Perioda časovače obrazů objektu PmRoot.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) protože ji lze nahradit nastavováním proměnné prvku - viz Příklad.

Syntaxe:
Blinker As Boolean
Volání:
b = Pm.Blinker
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Běžné použití je jako datové napojení v editoru obrazů na zvolený prvek a jeho konfigurátor Viditelný. Při takovém napojení pak prvek bliká.
 
Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Vlastnost Pm.Blinker lze nahradit nastavováním uživatelské proměnné prvku (toto je funkční i pro Web obrazy). Postup:

V prvku, který má blikat, lze založit proměnnou typu Boolean, např. s názvem Blinker. Tuto proměnnou lze nastavovat v události onRefresh:

JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oB = pMe.Vars("Blinker");
oB.Value = !oB.Value;
Potom např. v konfigurátoru Viditelný lze vytvořit datovou vazbu GP - Vazba na vlastnost grafického prvku a tam zadat:
Grafický prvek: znak . jako cestu k vlastnímu objektu
Vlastnost: Vars("Blinker").Value
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Blinker
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice