Promotic

Blinker - vlastnost objektu Pm

Popis:
Změna hodnoty true a false s periodou zadanou v konfigurátoru "Perioda časovače obrazů" objektu PmaRoot.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) protože ji lze nahradit nastavováním proměnné objektu - viz Příklad.
Syntaxe:
Boolean Blinker
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
 
Běžné použití je jako datová vazba na zvolený Pmg objekt a jeho konfigurátor "Viditelný" v editoru grafiky. Při takové vazbě pak objekt bliká.
Příklad:
Vlastnost Pm.Blinker lze nahradit nastavováním uživatelské proměnné Pmg objektu (toto je funkční i pro Web obrazy). Postup:
V Pmg objektu, který má blikat, lze založit proměnnou typu Boolean, např. s názvem "Blinker". Tuto proměnnou lze nastavovat v události onRefresh:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oB = pMe.Vars("Blinker");
oB.Value = ! oB.Value;
Potom např. v konfigurátoru "Viditelný" lze vytvořit datovou vazbou "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu" a tam zadat:
- Pmg objekt: znak . (tečka) jako cestu k vlastnímu objektu
- Vlastnost: Vars("Blinker").Value
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Blinker
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.