Promotic

DirRemove - metoda objektu Pm

Popis:
Smaže souborovou složku.
Syntaxe:
Boolean DirRemove(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Relativní nebo absolutní cesta a název složky.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Pokud je zadána relativní cesta, pak se vztahuje ke složce běžící aplikace.
Metoda selže, pokud složka není prázdná. Tuto metodu nelze použít pro skupinové mazání složek (např. "*.*").

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.DirRemove("#data:Složka1");
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bDirRemove = Pm.DirRemove("#data:Složka1");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirRemove
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.