Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LicenceInfo - vlastnost objektu Pm

Popis:
Získání informací o licencích (v HW klíči) aplikace PROMOTIC.
Syntaxe:
LicenceInfo(nWhat As Long) As Variant
Volání:
x = Pm.LicenceInfo(nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ čtené hodnoty:
0 - Číslo licence (číslo HW klíče).
1 - Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber). Slouží k zabezpečení spouštení runtime aplikace PROMOTIC, viz Příklad. Pokud číslo uživatele není v licenci zadáno, pak vrací číslo 0.

Pro zabezpečení vývojového prostředí: viz nastavení Autorizace pro editaci aplikace.

2 - Mód licence (bez HW klíče, runtime, vývoj). Nevyčítá se nově obsah HW klíče, ale vrací hodnoty již dříve načtené. To znamená, že tato vlastnost nezachytí výměnu HW klíče za jiný nebo jeho odstranění.
3 - Mód licence (bez HW klíče, runtime, vývoj) s novým vyčtením obsahu HW klíče. To znamená, že tato vlastnost zachytí výměnu HW klíče za jiný nebo jeho odstranění. Upozornění!Tato operace může za určitých okolností trvat relativně dlouho, proto by neměla být vykonávana velmi často (raději v periodě minut a více).
23 - Maximální počet klientů typu "PmWebClient". Informace o stavu klientů lze také zjistit v INFO systému v záložce /COMM/ClientLicence.
24 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmWebClient".
25 - Maximální počet klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient".
26 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient". Tato informace může být vhodná například pro monitorování Web provozu pro aplikaci.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy
Příklad:
Zabezpečení aplikace ať lze spouštět jen s takovou licencí (HW klíčem), která má v sobě vypálené číslo uživatele 123. Do události PmRoot.onAppStartBegin stačí vložit například následující skript:
If Not (123=Pm.LicenceInfo(1)) Then
  Pm.MessageBox "Error", "Bad HW key !!", &H0+&H10000000
  Pm.AppQuit 1
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice