Promotic

LicenceInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Získá informace o licencích (v licenčním klíči) aplikace PROMOTIC.
Syntaxe:
Variant LicenceInfo(Long nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ čtené hodnoty:
0 - Číslo licence (číslo licenčního klíče).
1 - Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber). Slouží k zabezpečení spouštení runtime aplikace PROMOTIC, viz Příklad. Pokud číslo uživatele není v licenci zadáno, pak vrací číslo 0.
Pro zabezpečení vývojového prostředí: viz konfigurační okno "Autorizace pro editaci aplikace".
2 - Mód licence (demo, runtime, vývoj). Nevyčítá se nově obsah licence, ale vrací hodnoty již dříve načtené. To znamená, že tato vlastnost nezachytí výměnu licenčního klíče za jiný nebo jeho odstranění.
0 - demo licence, slouží pouze k předváděcím účelům, neopravňuje k reálnému užívání aplikace.
3 - (zastaralé) Vyvolání přednostní obnovy licence mimo pořadí (asynchronní operace). Tato operace je dnes zbytečná, protože systém provádí obnovu licence automaticky sám (perioda 10 minut). Ztráta licence se nově detekuje pomocí operace 10 (hodnota parametru nWhat je 10). Vrácená hodnota nemá smysl, protože i při ztrátě licence je licence i nadále platná a začíná běžet ochranná lhůta, než bude aplikace zastavena.
10 - Čas trvání chyby obnovy licence pomocí komunikace s licenčním serverem v sekundách nebo přímo s licenčním médiem. Hodnota 0 znamená, že poslední obnova licence proběhla v pořádku. Hodnota > 0 znamená, že posledních několik obnovení licence selhalo. Každá úspěšná obnova licence vynuluje čas trvání chyby. K zobrazení informace o chybě obnovy licence v lokálním i Web obrazu lze s výhodou využít pomocí napojení datovou vazbou "SP - Datová vazba na vlastnost objektu Pm" na tuto metodu. Příklad obsahu konfigurátoru s vazbou $db.SP(0,"LicenceInfo(10)").
11 - Čas v sekundách, po kterém při trvání chyby obnovy licence dojde k zobrazení okna s "upozorněním" pro obsluhu (přednastaveno 10 minut tzn. 600 sekund).
12 - Čas v sekundách, po kterém při trvání chyby obnovy licence dojde k zastavení aplikace (přednastaveno 48 hodin tzn. 172800 sekund).
23 - Maximální počet klientů typu "PmWebClient". Informace o stavu klientů lze také zjistit v INFO systému v kartě "/COMM/ClientLicence".
24 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmWebClient".
25 - Maximální počet klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient".
26 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient". Tato informace může být vhodná například pro monitorování Web provozu pro aplikaci.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Zabezpečení aplikace ať lze spouštět jen s takovou licencí (s licenčním klíčem), která má v sobě vypálené číslo uživatele 123. Do události PmaRoot.onAppStartBegin stačí vložit například následující skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (123 != Pm.LicenceInfo(1))
{
Pm.MessageBox("Error", "Bad HW key !!", 0x10000000);
Pm.AppStop(1);
}

Historie:
Pm8.03.23: Nové možnosti metody LicenceInfo(10/11/12) pro zjištění jak dlouho již trvá ztráta komunikace s licenčním serverem.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.