Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LicenceInfo - metoda objektu Pm

Popis:
Získá informace o licencích (v licenčním klíči) aplikace PROMOTIC.
Syntaxe:
LicenceInfo(nWhat As Long) As Variant
Volání:
x = Pm.LicenceInfo(nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ čtené hodnoty:
0 - Číslo licence (číslo licenčního klíče).
1 - Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber). Slouží k zabezpečení spouštení runtime aplikace PROMOTIC, viz Příklad. Pokud číslo uživatele není v licenci zadáno, pak vrací číslo 0.

Pro zabezpečení vývojového prostředí: viz nastavení Autorizace pro editaci aplikace.

2 - Mód licence (bez licenčního klíče, runtime, vývoj). Nevyčítá se nově obsah licenčního klíče, ale vrací hodnoty již dříve načtené. To znamená, že tato vlastnost nezachytí výměnu licenčního klíče za jiný nebo jeho odstranění.
3 - Mód licence (bez licenčního klíče, runtime, vývoj) s novým vyčtením obsahu licenčního klíče. To znamená, že tato vlastnost zachytí výměnu licenčního klíče za jiný nebo jeho odstranění. Upozornění!Tato operace může za určitých okolností trvat relativně dlouho, proto by neměla být vykonávana velmi často (raději v periodě minut a více).
10 - Čas trvání chyby komunikace s licenčním serverem v sekundách. Hodnota 0 znamená, že poslední komunikace s licenčním serverem proběhla v pořádku. Hodnota > 0 znamená, že poslední jedna nebo více komunikací s licenčním serverem selhaly. Každá úspěšná komunikace s licenčním serverem vynuluje čas trvání chyby. K zobrazení informace o ztrátě komunikace s licenčním serverem v lokálním i webovém obraze lze s výhodou využít pomocí napojení vazbou Datová vazba SP - Vazba na vlastnost objektu Pm na tuto metodu. Příklad obsahu konfigurátoru s vazbou $db.SP(0,"LicenceInfo(10)").
11 - Čas v sekundách, po kterém při trvání chyby komunikace s licenčním serverem dojde k zobrazení okna s "upozorněním" pro obsluhu (implicitně 10m tzn. 600s).
12 - Čas v sekundách, po kterém při trvání chyby komunikace s licenčním serverem dojde k zastavení aplikace (implicitně 48h tzn. 172800s).
23 - Maximální počet klientů typu "PmWebClient". Informace o stavu klientů lze také zjistit v INFO systému v záložce /COMM/ClientLicence.
24 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmWebClient".
25 - Maximální počet klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient".
26 - Aktuální počet připojených klientů typu "PmDataClient" a "PmWebClient". Tato informace může být vhodná například pro monitorování Web provozu pro aplikaci.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
Zabezpečení aplikace ať lze spouštět jen s takovou licencí (licenčním klíčem), která má v sobě vypálené číslo uživatele 123. Do události PmRoot.onAppStartBegin stačí vložit například následující skript:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If Not (123 = Pm.LicenceInfo(1)) Then
  Pm.MessageBox "Error", "Bad HW key !!", &H0+&H10000000
  Pm.AppQuit 1
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice