Promotic

CreatePmAction - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmAction.
Syntaxe:
Object CreatePmAction(Long nType, Object Par1, String Par2)
Parametry:
nType(Long) Typ vytvářené akce. Prozatím je jen jeden typ.
1 - Vytvoří se akce, která představuje volání metody projektanta Pma objektu nebo Pmg objektu (tzn. metody definované v kartě "Metody").
Tedy je nutno v nějakém objektu (tento objekt se dá do parametru Par1) vytvořit metodu projektanta se zadaným názvem (tento název se dá do parametru Par2) a se dvěma parametry:
oSystem - Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje systém podle toho odkud tuto akci volá. Viz Způsoby použití objektu PmAction.
oPrivate - Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje projektant v objektu PmAction.PrivateData.
Par1(Object) Objekt (tzn. Pma objekt nebo Pmg objekt), ve kterém je metoda projektanta.
Par2(String) Název metody projektanta.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Objekt PmAction je výhodný tehdy, pokud je potřeba aby "někdo" vytvořil tento objekt (tzn. vytvořil "akci"), tento objekt předal někam dál a pak "někdo jiný někdy jindy" danou akci vyvolal. Důležité je, že ten "někdo jiný" jen zavolá metodu Call a vůbec nemusí vědět co vlastně ve skutečnosti volá (např. neví, že se zavolá nad nějakým objektem nějaká metoda projektanta s nějakým parametrem).

Viz Příklad vytvoření a použití objektu PmAction.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAction = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "MyMeth1");

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmAction
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.