Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmAction - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmAction.
Syntaxe:
CreatePmAction(nType As Long, Par1 As Object, Par2 As String) As Object
Volání:
oAction = Pm.CreatePmAction(nType, Par1, Par2)
Parametry:
nType(Long) Typ vytvářené akce. Prozatím je jen jeden typ.
1 - Vytvoří se akce, která představuje volání metody projektanta PROMOTIC objektu nebo grafického prvku (tzn. metody definované v záložce Metody).

Je tedy nutno v nějakém objektu (tento objekt se dá do parametru Par1) vytvořit uživatelskou metodu se zadaným názvem (tento název se dá do parametru Par2) a se dvěma parametry:

oSystem - Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje systém podle toho odkud tuto akci volá. Viz Způsoby použití objektu PmAction.
oPrivate - Objekt typu PmMap. Vlastnosti tohoto objektu nastavuje projektant v objektu PmAction.PrivateData.
Par1(Object) Objekt (tzn. PROMOTIC objekt nebo grafický prvek), ve kterém je metoda projektanta.
Par2(String) Název metody projektanta.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
 
Objekt PmAction je výhodný tehdy, pokud je potřeba aby "někdo" vytvořil tento objekt (tzn. vytvořil "akci"), tento objekt předal někam dál a pak "někdo jiný někdy jindy" danou akci vyvolal. Důležité je, že ten "někdo jiný" jen zavolá metodu Call, vůbec nemusí vědět co vlastně ve skutečnosti volá (např. neví, že se zavolá nad nějakým objektem nějaká metoda projektanta s nějakým parametrem).
 
Viz Příklad vytvoření a použití objektu PmAction.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmAction
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice