Promotic

StringSplit - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole podřetězců (indexováno od 0).
Syntaxe:
Array StringSplit(String sString, String sDelimiter, [String sParams])
Parametry:
sString(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sDelimiter(String) Oddělovač, tzn. text použitý k identifikování hranic podřetězců.
jednoznakový řetězec - Tento znak bude hledán ve zdrojovém řetězci (v sString) a podle toho se zdroj rozdělí do pole podřetězců.
Nejčastěji se používají oddělovače ";" (středník), ":" (dvojtečka), " " (mezera), atd.
"" - Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivé znaky. To znamená, že navrácené pole bude mít stejnou délku jako zdrojový řetězec.
"#nl" - (new line) Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivé řádky.
"#ws" - (white space) Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivá slova. To znamená, že znaky typu "mezera", "nový řádek", "tabulátor", atd. budou sloužit jako oddělovače a ve výsledných podřetězcích nebudou.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například count:2;empty:0;
count:n; - Maximální délka vráceného pole.
Pokud parametr není zadán (nebo jeho hodnota je -1), pak se každý oddělovač použije pro příznak oddělení. To znamená, že všechny podřetězce se uloží do pole.
Pokud n je kladné číslo, pak metoda vrací maximálně zadaný počet podřetězců
Pokud je podřetězců méně, pak se vrátí menší pole.
Pokud je podřetězců více, pak se podřetězce na konci do pole neuloží.
empty:n; - Určuje jak bude prázdný řetězec za posledním oddělovačem vrácen v poli hodnot.
empty:0; (přednastaveno) - Pokud řetězec končí oddělovačem, pak bude poslední položkou pole prázdný řetězec.
empty:1; - Pokud řetězec končí oddělovačem, pak se na konec pole NEuloží prázdný řetězec za posledním oddělovačem.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sValue = "Teplota=45;Tlak=1015;Vykon=569;";

var arr1 = Pm.StringSplit(sValue, ";", "empty:1;");
// arr1.GetItem(0) obsahuje "Teplota=45"
// arr1.GetItem(1) obsahuje "Tlak=1015"
// arr1.GetItem(2) obsahuje "Vykon=569"
// arr1.GetItem(3) neexistuje, protože prázdný řetězec za posledním středníkem se neuloží (je nastaveno "empty:1;")

var arr2 = Pm.StringSplit(arr1.GetItem(0), "=");
arr2 = Pm.StringSplit(arr1.GetItem(0), "=");
// arr2.GetItem(0) obsahuje "Teplota"
// arr2.GetItem(1) obsahuje "45"

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSplit
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.