Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringSplit - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole podřetězců (indexováno od 0).
Syntaxe:
StringSplit(sString As String, sDelimiter As String, [sParams As String]) As Array
Volání:
aArray = Pm.StringSplit(sString, sDelimiter[, sParams])
Parametry:
sString(String) Zdrojový řetězcový výraz.
sDelimiter(String) Oddělovač, tzn. text použitý k identifikování hranic podřetězců.
jednoznakový řetězec - Tento znak bude hledán ve zdrojovém řetězci (v sString) a podle toho se zdroj rozdělí do pole podřetězců.

Nejčastěji se používají oddělovače ";" (středník), ":" (dvojtečka), " " (mezera), atd.

"" - Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivé znaky. Tzn. navrácené pole bude mít stejnou délku jako zdrojový řetězec.
"#nl" - (new line) Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivé řádky.
"#ws" - (white space) Zdrojový řetězec (sString) se rozdělí na jednotlivá slova. Tzn. znaky typu "mezera", "nový řádek", "tabelátor", atd. budou sloužit jako oddělovače a ve výsledných podřetězcích nebudou.
sParams[nepovinné] (String) Dodatečné parametry Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například count:2;empty:0;
count:n; - Udává maximální délku vráceného pole.
Jestliže parametr není zadán (nebo jeho hodnota je -1), pak se každý oddělovač použije pro příznak oddělení. Tzn. všechny podřetězce se uloží do pole.
Jestliže je n kladné číslo, vrátí metoda maximálně zadaný počet podřetězců
Pokud je podřetězců méně, vrátí se menší pole.
Pokud je podřetězců více, tak se podřetězce na konci do pole neuloží.
empty:n; - Určí jak bude prázdný string za posledním oddělovačem vrácen v poli hodnot.
empty:0; (přednastaveno) - Končí-li řetězec oddělovačem, bude poslední položkou pole prázdný podřetězec.
empty:1; - Končí-li řetězec oddělovačem, pak se na konec pole NEuloží prázdný podřetězec za posledním oddělovačem.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
Příklad pro jazyk VBScript:
Dim arr1, arr2, sValue
sValue = "Teplota=45;Tlak=1015;Vykon=569;"
arr1 = Pm.StringSplit(sValue, ";", "empty:1;")
  ' arr1(0) obsahuje "Teplota=45"
  ' arr1(1) obsahuje "Tlak=1015"
  ' arr1(2) obsahuje "Vykon=569"
  ' arr1(3) neexistuje protože prázdný řetězec za posledním středníkem se neuloží (je nastaveno "empty:1;")
arr2 = Pm.StringSplit(arr1(0), "=")
  ' arr2(0) obsahuje "Teplota"
  ' arr2(1) obsahuje "45"
------
Příklad pro jazyk JavaScript:
var arr1, arr2, sValue;
sValue = "Teplota=45;Tlak=1015;Vykon=569;";
arr1 = Pm.StringSplit(sValue, ";", "empty:1;");
  // arr1.GetItem(0) obsahuje "Teplota=45"
  // arr1.GetItem(1) obsahuje "Tlak=1015"
  // arr1.GetItem(2) obsahuje "Vykon=569"
  // arr1.GetItem(3) neexistuje protože prázdný řetězec za posledním středníkem se neuloží (je nastaveno "empty:1;")
arr2 = Pm.StringSplit(arr1.GetItem(0), "=");
  // arr2.GetItem(0) obsahuje "Teplota"
  // arr2.GetItem(1) obsahuje "45"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringSplit
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice