Promotic

StringJoin - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli.
Syntaxe:
String StringJoin(Array aStrings, String sDelimiter)
Parametry:
aStrings(Array) 1-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript) obsahující spojované podřetězce.
Hodnoty jiného datového typu se převedou do textového řetězce.
sDelimiter(String) Oddělovač, tzn. znak použitý k oddělení jednotlivých podřetězců ve výsledném řetězci.
Příklady oddělovačů:
"" = prázdný řetězec - tzn. podřetězce nebudou ničím odděleny
" " = mezera
"," = čárka
";" = středník
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
V řetězci s1 je seznam hodnot s oddělovačem čárka ,. Seznam rozložíme na 1-rozměrné pole a znovu složíme zpátky, ale tentokrát s oddělovačem středník ;.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s1 = "2,4,6,8,10";
var a = Pm.StringSplit(s1, " ");
var s2 = Pm.StringJoin(a, ";");   // s2 obsahuje "2;4;6;8;10"

Historie:
Pm8.02.06: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringJoin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.