Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StringJoin - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli.
Syntaxe:
StringJoin(aStrings As Array, sDelimiter As String) As String
Volání:
string = Pm.StringJoin(aStrings, sDelimiter)
Parametry:
aStrings(Array) 1-rozměrné pole obsahující spojované podřetězce. Hodnoty jiného datového typu se převedou na řetězce.
sDelimiter(String) Oddělovač, tzn. znak použitý k oddělení jednotlivých podřetězců ve výsledném řetězci. (" ", ",", ";", ...).
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

Příklad:
V řetězci s1 je seznam hodnot s oddělovačem čárka ,. Seznam rozložíme na 1-rozměrné pole a znovu složíme zpátky, ale tentokrát s oddělovačem středník ;.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var s1 = "2,4,6,8,10";
var a = Pm.StringSplit(s1, " ");
var s2 = Pm.StringJoin(a, ";");  //s2 obsahuje "2;4;6;8;10"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringJoin
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice